قالب وبلاگ
management_beheshti
جزوات و مقالات مدیریت 

1_سازمانها، سیستم های عقلایی، طبیعی و باز

2_ تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن ، ترجمه دکتر دانایی فرد، انتشارات افکار

3_ تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت(1998)، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

4_ تئوری سازمان(ساختار، طراحی، کاربردها)

تالیف: استیفن رابینز        ترجمه: دکتر الوانی، دکتر حسن دانایی فرد

5_ تئوری سازمان         مولف ریچارد هال، ترجمه: دکتر پارسائیان

6_  نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان  

مولفان، بارل و مورگان                          ترجمه : محمدتقی نوروزی ، انتشارات سمت

7_ نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی

تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت                          ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر

8_  مبانی فلسفی تئوریهای سازمان                      مولف: دکتر میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت

9_  استعاره های سازمان                                 مولف: مورگان، مترجم: دکتر مشبکی

10_  اصول و مبانی مدیریت                            دکتر: علی رضائیان، انتشارات سمت

11_ اصول و مبانی مدیریت، دکتر سید رضا سیدجوادین.

12_  اصول و مبانی مدیریت، دکتر جاسبی

13_ اصول و مبانی مدیریت، گوئل کوهن

14_ جزوه دکتر مصباح الهدی باقری، در تدریس اصول و مبانی مدیریت

15_ جزوه دکتر وارث در تدریس تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات

16_ جزوه دکتر رضائیان در تدریس تئوری سازمان، خانم هچ

17_ تئوری سازمان: اسطوره ها، 2جلدی، مترجم: دکتر علی پارسائیان

_مقالات معتبر و مشهور در حیطه تئوری سازمان

و...

2. تئوری های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری

البته بعضی از کتاب های مطرح شده در فوق همچون کتاب Scott ، Hatch و سایر نویسندگان متناسب با تئوریهای مدیریت دولتی است و تعدادی کتاب نیز ذیلاً معرفی می شوند.

2-1- گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی (1380)

تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار

2-2- تئوریهای سازمان دولتی         مولف: رابرت بی دنهارت ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد

2-3- مدیریت دولتی نوین  مولف: آون هیوز ترجمه: دکتر الوانی، دکتر شورینی، دکتر معمار زاده- انتشارات مروارید

2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی        مولفان: دکتر الوانی و شریف زاده

2-6- خط مشی گذاری، انتشارات مدیریت دولتی              ترجمه: عباس منوریان

2-7- تئوری نظم در بی نظمی مدیریت دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفار

2-8- مدیریت عمومی            دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات نشر نی

2-9- مقالات دکتر الوانی، دکتر فقیهی، دکتر وارث، دکتر دانایی فرد، دکتر سرمد، دکتر پورعزت و ...

2-10- نظریات سازمان دکتر مقیمی
#مدیریت رفتار سازمانی

1_ مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

2_ انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

3_  مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

4_ مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5_  تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

6_ مدیریت فشار روانی ، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

7_ رفتار سازمانی، مولف: کریتنرو کینیکی، مترجمان: دکتر فرهنگی

8_ مبانی رفتار سازمانی، دکتر سید رضا سید جوادین

9_  تئوریهای رفتار سازمانی ، علی اکبر افجه ای

10_ مبانی رفتار سازمان، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان

11_ رفتار سازمانی (فرد) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

12_ رفتار سازمانی (گروه) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

13_رفتار سازمانی (سازمان)، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان


6. منابع انسانی

_  استراتژی های منابع انسانی، مولف: مایکل آرمسترانگ

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

_ استراتژی های منابع انسانی، مولف: من شولم و پیتر بامبرگر

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

_ مدیریت منابع انسانی، دکتر سیدرضا سیدجوادین

_ منابع انسانی، دکتر حاج کریمی

_ مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، دکتر اسفندیار سعادت


7. مدیریت استراتژیک (راهبردی)

_ مدیریت راهبردی،          انتشارات سمت      مولف: پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی

_ مدیریت استراتژیک،    دفتر پژوهش های فرهنگی     مولف: فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی

_  مبانی مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی مولف: تامسون و ویلن ، مترجم: دکتر اعرابی

_ مدیریت استراتژیک، انتشارات هیئت مولف: کارون جان، جفری هریسون، مترجم: دکتر بهروز قاسمی

_ جزوات دکتر حاجی پور


# آمار

_ آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)            دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

_  آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم، تحلیل آماری)            دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

_  تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول و دوم)             دکتر عادل آذر، دکتر مومنی و اسلام فاخر

_  آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)                                      دکتر جمشید صالحی صدقیانی

_ آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار پیشرفته)                               دکتر جمشید صالحی صدقیانی

_  جزوه دکتر عادل آذر در دانشگاه امام صادق (ع)     جهت مطالعه مطالب جدید که در کتاب نیامده است.


# مدیریت بازاریابی

بازاریابی عمدتاً شامل رفتار مصرف کننده ، اصول و مبانی بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی خدمات، مدیریت بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی جهانی، بازاریابی بین المللی، تحقیقات بازاریابی و استراتژی های بازاریابی (برنامه ریزی بازاریابی) می شود که ذیلاً بعضی از منابع ذکر می گردند:

_ ویلیام ویلکی ،  Consumer Behavior

_ اصول بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده، ترجمه دوم: دکتر پارسائیان

_ مدیریت بازاریابی                        مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده

_  کاتلر در مدیریت بازار

_  مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهیمی

_ بازاریابی جهانی،              مولف: وارن جی کیگان                مترجم: دکتر عبدالحمید ابراهیمی

_بازاریابی بین الملل،           مولف: دکتر محمدعلی باباییl

_ تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت          مولف: دکتر ونوس، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی

_ برنامه ریزی بازاریابی، علی اکبر اسلام                     موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

_ بازاریابی جهانی                              مولف: اچ اختر، مترجم: دکتر اسماعیلی

_ مجموعه مقالات اساتید بزرگوار، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی و دکتر ونوس و...

_  جزوه بازاریابی دکتر باقری

_جزوه بازاریابی بین المللی دکتر باقری

_ استراتژی های بازاریابی، انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی

اورویل سی . واکر، هارپر دابلیو بوید، ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی

[ جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 0:29 ] [ بهشتی نژاد ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
HTLM/2783683